Inscripcions al Cau

El Consell d’Akeles i Caps de l’Agrupament Escolta i Guia Pere II i Sta. Maria de Foix (d’ara endavant, Agrupament) ha acordat canviar el sistema d’inscripcions fins ara vigent perquè creiem que no era just. Considerem que el nou sistema ha de ser més transparent, equitatiu i inclusiu amb l’objectiu de gestionar de manera adequada i coherent el volum de demanda d’entrada a l’Agrupament que tenim actualment. Amb aquesta finalitat, s’ha aprovat per consens el dia 15 de setembre de l’any 2018 el protocol següent. Pel que fa a l’entrada en vigor d’aquest protocol i la gestió de les llistes d’espera actuals, vegeu el darrer apartat.

Clica per descarregar-te el nou Sistema d’inscripcions.

Sempre a punt!

 

>>>>> Clica per veure les Llistes d’espera [actualitzada 18/09/2017] <<<<<