Unitats del Cau

CASTORS I LLÚDRIGUES

La unitat de Castors la componen dues quintes de 10 infants. Són nens i nenes de 6 a 8 anys, és a dir, infants que cursen 1r i 2n de primària. Porten el foulard de color vermell amb el rivet taronja.

LLOPS I DAINES

La unitat de Llops i Daines la componen tres quintes de 10 infants. Són nens i nenes de 8 a 11  anys, és a dir, infants que cursen 3r, 4t i 5è de primària. Porten el foulard de color vermell amb el rivet groc.

RÀNGERS I NOIES GUIES

La unitat de Ràngers i Noies Guies la componen tres quintes de 10 infants i joves. Són nens i nenes d’11 a 14  anys, és a dir, infants i joves que cursen 6è de primària i 1r i 2n d’ESO. Porten el foulard de color vermell amb el rivet blau.

PIONERS I CARAVEL·LES

La unitat de Pioners i Caravel·les la componen tres quintes de 10 joves. Són joves de 14 a 17 anys, és a dir, joves que cursen 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat o cicles formatius de grau mig. Porten el foulard de color vermell amb el rivet blanc.

TRUC

La unitat de Truc la componen dues quintes de 10 joves. Són joves de 17 a 19  anys, és a dir, joves que cursen 2n de batxillerat o cicles formatius de grau mig; i 1r de carrera o cicles formatius. Porten el foulard de color vermell amb el rivet verd.

CALAMAR

La unitat de calamar la componen caps que no tenen cap unitat. Porten el foulard de color vermell amb el rivet de color marró.

ELEFANT

La unitat elefant la componen pares i mares del cau que estan motivats per a fer sortides, activitats i conèixer més sobre el cau. També acostumen a preparar algunes activitats en les festes de l’agrupament. Porten el foulard de color vermell amb el rivet de color gris.