Unitats del Cau

CASTORS

La unitat de Castors la componen dues quintes de 10 infants. Són nens i nenes de 6 a 8 anys, és a dir, infants que cursen 1r i 2n de primària. Porten el fulard de color vermell amb el ribet taronja.

LLOPS I DAINES

La unitat de Llops i Daines la componen tres quintes de 10 infants. Són nens i nenes de 8 a 11  anys, és a dir, infants que cursen 3r, 4t i 5è de primària. Porten el fulard de color vermell amb el ribet groc.

RÀNGERS I NOIES GUIES

La unitat de Ràngers i Noies Guies la componen tres quintes de 10 infants i joves. Són nens i nenes d’11 a 14  anys, és a dir, infants i joves que cursen 6è de primària i 1r i 2n d’ESO. Porten el fulard de color vermell amb el ribet blau.

PIONERS I CARAVEL·LES

La unitat de Pioners i Caravel·les la componen tres quintes de 10 joves. Són joves de 14 a 17 anys, és a dir, joves que cursen 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat o cicles formatius de grau mig. Porten el fulard de color vermell amb el ribet blanc.

TRUC

La unitat de Truc la componen dues quintes de 10 joves. Són joves de 17 a 19  anys, és a dir, joves que cursen 2n de batxillerat o cicles formatius de grau mig; i 1r de carrera o cicles formatius. Porten el fulard de color vermell amb el ribet verd.