Organització interna

CÀRRECS:

 • Caps d’Agrupaments: Aina i Ari
 • Secretaris/es: Esther i Genís
 • Economistes: Albert i Joan
 • Equip Pedagògic: Lluís, Marc, Alba, Montserrat i Martí

COMISSIONS:

 • 2.0: Ivan, Marta, Genís i Alba
 • Locals: Ari i Òscar
 • Olles i fogons: Martí, Lluís i Gemma
 • Neteja: Joan i Laia C
 • Farmaciola: Mar i Hel·lena
 • Tendes: Aina i Mariona
 • Revista: Ivan, Montserrat i Alba
 • Representant Joves Cristians (JC):  Genís
 • Eines i manteniment: Marc
 • Dormir al cau: Ari i Òscar
 • Ètica: Laia C, Gemma, Miquel i Lídia
 • Unitat elefant: Albert i Lluís
 • Material petit: Maria, Martí i Esther
 • Covid 19: Mariona, Aina i Gemma

FESTES:

 • Festa de Passos: Aina, Martí, Alba i Marc
 • Festa de Nadal: Mariona, Montserrat, Mar, Aina i Òscar
 • Campanya de l’Ampolla: Genís
 • Festes de Sant Raimon: Ivan, Lídia i Lluís
 • Camp Sant Jordi: Esther, Albert, Maria
 • D-Forma’t: Miquel, Gemma i Joan
 • Final de curs: Marta, Laia C, Ari, i Hel·lena