Organització interna

CÀRRECS:

 • Caps d’Agrupaments: Maria i Carla
 • Secretaris/es: Lluís i Emma
 • Economistes: Òscar, Beatriu i Pau
 • Responsables Pedagògics: Ivan, Júlia i Mar

COMISSIONS:

 • 2.0: Emma i Carla
 • Locals i dormir: Pau i Pere
 • Olles i fogons: Júlia i Marc
 • Neteja i material: Emma i Montse
 • Tendes: Esther i Mar
 • Revista: Sergi, Ivan i Lluís
 • Manteniment: Miquel S i Òscar
 • Unitat elefant: Esther, Sergi i Ivan
 • 60è: Carla, Maria i Beatriu

FESTES:

 • Festa de Passos: Esther, Lluís, Ari i Miquel
 • Festa de Nadal: Pere, Martí
 • Festes de Sant Raimon: Emma i Maria
 • Camp Sant Jordi: Sergi, Marc, Òcar i Júlia
 • D-Forma’t: Pau, Ivan i Beatriu
 • Final de curs: Carla, Montse i Mar