Organització interna

CÀRRECS:

 • Caps d’Agrupaments: Roger i Laia
 • Secretaris/es: Adrià i Ona
 • Economistes: Júlia i Gemma
 • Equip Pedagògic: Foix, Aina, Mar i Núria

COMISSIONS:

 • Web del cau, xarxes socials i llistes d’espera: Foix F i Neus
 • Locals: Júlia i Laia G
 • Olles i fogons: Martí i Gemma
 • Neteja: Núria i Mariona
 • Farmaciola: Mar i Ona
 • Tendes: Gerard i Adrià
 • Revista: Alba, Roger i Aina
 • Representant Joves Cristians (JC):  Genís i Gerard
 • Eines i manteniment: Foix R i Lluís
 • Dormir al cau: Roger
 • Ètica: Laia G, Laia C, Gemma, Aina i Júlia
 • Unitat elefant: Nil i Núria
 • Material petit: Maria i Ona

FESTES:

 • Festa de Passos: Gemma, Núria i Foix R
 • Festa de Nadal: Laia C, Mariona, Aina i Alba
 • Campanya de l’Ampolla: Genís i Gerard
 • Festes de Sant Raimon: Lluís, Maria i Foix F
 • Camp Sant Jordi: Mar, Ona, Laia G, Martí i Laia C
 • D-Forma’t: Laia G i Júlia
 • Final de curs: Roger, Alari i Nil
 • Fes-t’ho Fest: Tots i totes