Organització interna

CÀRRECS:

 • Caps d’Agrupaments: Ari i Maria
 • Secretaris/es: Esther, Lluís i Lídia
 • Economistes: Ivan, Mar i Òscar
 • Equip Pedagògic: Alba, Montserrat i Miquel

COMISSIONS:

 • 2.0: Alba, Montserrat i Hel·lena
 • Locals: Òscar i Pau
 • Olles i fogons: Martí, Montserrat i Júlia
 • Neteja: Esther i Emma
 • Farmaciola: Hel·lena i Ari
 • Tendes: Aina, Maria i Ivan
 • Revista: Alba, Carla i Sergi
 • Representant Joves Cristians (JC):  Neus
 • Eines i manteniment: Marc i Alba
 • Dormir al cau: Òscar i Pau
 • Ètica: Miquel, Lídia, Martí i Júlia
 • Unitat elefant: Esther, Emma i Ari
 • Material petit: Lluís i Albert
 • Arxiu: Albert i Mar
 • PEA:Aina i Beatriu

FESTES:

 • Festa de Passos: Albert, Marc, Maria, Hel·lena i Òscar
 • Festa de Nadal: Aina, Alba i Sergi
 • Campanya de l’Ampolla: Neus i Albert
 • Festes de Sant Raimon: Lídia, Júlia i Carla
 • Camp Sant Jordi: Esther, Ivan, Lluís i Ari
 • D-Forma’t: Miquel, Montserrat, Pau i Martí
 • Final de curs: Emma, Beatriu i Ari