Organització

En aquest apartat podràs consultar la organització anual de l’Agrupament i del Consell de Caps: