Tothom atent, arriba un nou sistema d’inscripcions!

El Consell d’Akeles i Caps de l’Agrupament Escolta i Guia Pere II i Sta. Maria de Foix (d’ara endavant, Agrupament) ha acordat canviar el sistema d’inscripcions fins ara vigent perquè creiem que no era just. Considerem que el nou sistema ha de ser més transparent, equitatiu i inclusiu amb l’objectiu de gestionar de manera adequada i coherent el volum de demanda d’entrada a l’Agrupament que tenim actualment. Amb aquesta finalitat, s’ha aprovat per consens el dia 15 de setembre de l’any 2018 el protocol següent. Pel que fa a l’entrada en vigor d’aquest protocol i la gestió de les llistes d’espera actuals, vegeu el darrer apartat.

Protocol d’inscripcions de l’AEiG Pere II i Sta. Maria de Foix

El criteri general d’accés a l’Agrupament és per sorteig.  

1. Castors i Llúdrigues de primer any (6 anys)

  1. Es poden apuntar durant l’any que cursen P5. Les inscripcions s’han de fer durant tot el curs per mitjà d’un missatge de correu electrònic a l’adreça inscripcionscau@gmail.com. El setembre del curs pertinent es farà el sorteig d’entrada.
  2. Les places seran 12 sempre que, entre els infants inscrits, no n’hi hagi amb germans/es dins el Cau. Si és així, aquests entraran directament i se sortejaran les places restants.

2. Des de Castors i Llúdrigues grans fins a Trucs

  1. Aquells infants i joves que ja formen part de l’Agrupament i volen continuar tenen la plaça guardada i no entren en el sorteig.

Exemple: el Martí Umbert és membre de la unitat de Ràngers i Noies Guia i l’any que ve passa a la unitat de Pioners i Caravel·les. Té la plaça assegurada, llevat que deixi el Cau.

  1. Els germans entren directament. Si un membre de l’Agrupament té un germà que vol entrar i té plaça a la unitat corresponent, entrarà directament passant per davant de tota la llista. La raó d’aquest criteri és que considerem que, en aquest cas, les famílies valoren i confien en el nostre mètode pedagògic; per tant, creiem adequat i coherent que els germans/es tinguin les mateixes oportunitats. Si hi ha més d’una família en aquesta situació i no hi ha places suficients, es farà un sorteig entre els germans/es.

Exemple: el Joan Brull de Ràngers i Noies Guies té un germà de 8 anys, edat per entrar a la unitat de Llops i Daines. Quan quedi una plaça buida a la seva generació, el germà entrarà sense sorteig previ. Si el germà de l’Anna Rafecas, que és Caravel·la, també vol optar per aquesta plaça, es farà un sorteig entre els dos germans.

  1. Només es convocarà sorteig quan hi hagi places disponibles. Cada inici de setembre es publicaran les places disponibles de les diferents generacions i s’obriran inscripcions només per a aquestes. A la unitat de Castors i Llúdrigues, s’ofereix un màxim de 12 places per generació. A la resta d’unitats, s’ofereix un màxim de 10 places per generació.

Exemple: hem tornat de Camp d’estiu i sabem que pleguen alguns infants. Queden 2 places a Llops mitjans, 1 a Llops grans, 4 a Ràngers mitjans i 3 a Castors grans. Es publiquen a la pàgina web les places disponibles i s’obren inscripcions per a infants d’aquestes edats. Com que no hi ha places a la resta de generacions, no fa falta obrir inscripcions perquè no podrà entrar ningú.

  1. El resultat del sorteig es guardarà fins el febrer. El motiu d’aquest criteri és que, si hi ha places lliures durant el primer trimestre, no s’hagi de convocar un altre sorteig. Si queden places lliures més enllà del febrer, no s’ompliran fins el curs següent perquè no considerem convenient l’entrada d’un nou infant o jove per a ell mateix ni per al grup perquè interferiria en una dinàmica i un treball pedagògic bastant consolidat.

Exemple: al setembre es van omplir les tres places ofertes a Llops i Daines mitjans. Al novembre, marxa un infant i queda una altra plaça lliure. Es trucarà directament a l’infant que va quedar 4t en el sorteig inicial. A l’abril, queda una altra plaça lliure. Aquesta plaça quedarà buida la resta del curs i se sortejarà de nou el curs següent.

  1. Es tindrà una butlleta addicional per a cada convocatòria consecutiva en què s’hagi participat. Si no es participa en una de les convocatòries, es perdran les butlletes acumulades de les convocatòries anteriors.

Exemple: la Neus de la Cruz el 2016 va participar a la convocatòria de Llops i Daines mitjans i no va entrar. El 2017 no es va obrir cap convocatòria per a aquesta generació perquè no hi havia places. L’any 2018, li tocaria entrar a Ràngers i Noies guia petits i s’obre una nova convocatòria per a aquesta generació. Com que ella ja va participar en l’última, tindrà dues butlletes. En canvi, l’Arnau Rosell va participar a la convocatòria de la seva generació de l’any 2015. El 2016, es va obrir una altra convocatòria, però no s’hi va presentar. Ara, s’ho ha repensat i vol tornar-ho a intentar, però ha perdut la butlleta del 2015 perquè no s’hi va presentar el 2016; per tant, només en torna a tenir una.

  1. Les inscripcions per entrar en el sorteig convocat es faran per via telemàtica o presencialment durant un període de dos setmanes a mitjan setembre. Al llarg d’aquest curs s‘acabarà de concretar la forma i les dates.
  2. El sorteig es farà a portes obertes un cop hagi passat el període d’inscripcions.

3. Què passa amb les llistes d’espera actuals?

El nou sistema d’inscripcions no s’aplicarà fins que no s’hagin acabat les llistes d’espera actuals dels infants i joves nascuts entre l’any 2000 i l’any 2014, ambdós inclosos; amb l’excepció del punt 2 de l’apartat 2 (els germans entren directament), que s’aplicarà a partir del setembre de 2018. Per tant, les llistes romandran tancades fins que hi hagi places disponibles per oferir a sorteig.

La llista d’espera dels infants nascuts a partir de l’any 2014 s’eliminarà i s’hauran de tornar a inscriure quan s’obrin les places per a la seva generació. Com a compensació, quan aquests infants entrin a sorteig, tindran una butlleta més. Així, s’ofereixen més possibilitats d’entrar a formar part de l’Agrupament per a aquests infants.

També us podeu descarregar el protocol en PDF: Sistema d’inscripcions.